Xây dựng phần thô

TIDIARC xây nhà phần thô đúng quy trình theo chuẩn ban hành của Bộ Xây Dựng, được TIDIARC cải tiến thành Bộ quy trình riêng đúc kết bởi hơn 11 năm kinh nghiệm thi công các dự án lớn. Cam kết công trình xây thô có chất lượng cao nhất, 100% không bị các lỗi lún, nứt, thấm dột,… mang lại nhiều tiện ích và quyền lợi đến cho chủ đầu tư, với các điều khoản về chất lượng, tiến độ, tiện ích công trình, bảo hành, bảo trì nêu rõ trong hợp đồng thi công xây dựng nhà ở phần thô.