tiêu đề

Phản hồi khách hàng

FEEDBACK CĐT KHÁCH SẠN HÀNG THÙNG, HOÀN KIẾM

Khi chủ khách sạn La Passion Hà Nội - 26 Hàng Thùng liên hệ chúng tôi, khách sạn đã được thiết kế xong hết bởi một công ty trước đó mà chủ đầu tư đã ký hợp đồng, tuy nhiên sau khi phân tích toàn bộ phần thiết kế của khách sạn, chúng tôi nhận thấy đơn vị trước đã không hiểu hết về công năng và vận hành khách sạn, dẫn đến thiết kế có nhiều điểm không hợp lý về công năng, kỹ thuật và thẩm mỹ. Sau buổi tư vấn với chúng tôi, chủ đầu tư đã quyết định bỏ toàn bộ bản thiết kế cũ trị giá 100 triệu đồng để thuê chúng tôi thiết kế lại và thi công.

FEEDBACK CHỦ THỜI TRANG SIS MAI LINH

FEEDBACK CĐT KHÁCH SẠN 07 CẦU GỖ, HOÀN KIẾM