Vật liệu cao cấp

Vật liệu cao cấp

Gỗ là vật liệu không thể thiếu trong trang trí nội thất, làm cho căn phòng trở nên có chiều sâu và sang trọng hơn và làm ấm không gian.

Bên cạnh đó, chất liệu gỗ thân thiện với môi trường. Bạn đã biết sử dụng gỗ sao cho hiệu quả đối với không gian sống của mình? Hãy tham khảo những cách sử dụng gỗ trong thiết kế nội thất dưới đây.

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Abbraccio-armchair-1.jpg

Abbraccio armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1233/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Allay-chair-1.jpg

Allay chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_976,h_1220/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/ARV-chair-1.jpg

ARV chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1301/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Baci-armchair.jpg

Baci armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_988,h_988/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Berfey-chair.jpg

Berfey chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Bespoke-media-cabinet-1.jpg

Bespoke media cabinet

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Cabinet-of-Trees-1.jpg

Cabinet of Trees

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_720,h_889/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Campus-chair.jpg

Campus chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1337/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Circle-dining-chair-1.jpg

Circle dining chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Coulee-daybed-1.jpg

Coulee daybed

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_995/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Credenza-1-1.jpg

Credenza 1

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/DC-chair.jpg

DC chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1349/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Hay-on-Wye-shelving-unit-1.jpg

Hay-on-Wye shelving unit

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Inlay-stool-1.jpg

Inlay stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1059,h_1059/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Libreria-ad-Incastri-bookcase.jpg

Libreria ad Incastri bookcase

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_594,h_594/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Lilla-sideboard.jpg

Lilla sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Logan-armchair-1.jpg

Logan armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/London-armchair.jpg

London armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/London-bedside-table.jpg

London bedside table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1331/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Lord-dining-chair-1.jpg

Lord dining chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Lys-armchair-1.jpg

Lys armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1349/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Messmate-table.jpg

Messmate table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1337/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Mood-Classic-chair.jpg

Mood Classic chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_937/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Moostang-rocking-chair-3.jpg

Moostang rocking chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/MR01-chair-1.jpg

MR01 chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1063,h_1067/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Noah-cabinet.jpg

Noah cabinet

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1349/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Olivio-bar-cart-1.jpg

Olívio bar cart

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Pegg-desk-1024x1024.jpg

Pegg desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1188/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Plint-bench.jpg

Plint bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Poligon-console.jpg

Poligon console

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Rockcliffe-desk-1.jpg

Rockcliffe desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Sala-step-stool.jpg

Sala step stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Shelter-desk.jpg

Shelter desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Sidney-table-1.jpg

Sidney table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_807/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Simonetta-table.jpg

Simonetta table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_937/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Solomia-cabinet.jpg

Solomia cabinet

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_828,h_552/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Te-Hinatore-drawer.jpg

Te Hinātore drawer

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Ten-table.jpg

Ten table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/The-Stitched-sideboard-1.jpg

The Stitched sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Tuki-bedside-table.jpg

Tuki bedside table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Tved-pouf.jpg

Tved pouf

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Twig-coffee-table.jpg

Twig coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_937/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Umami-High2-sideboard-1.jpg

Umami High2 sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/V-lounge-chair-1.jpg

V lounge chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Vanity-Unit-1.jpg

Vanity Unit

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_821,h_821/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Vela-chair-1.jpg

Vela chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Vinyl-cabinet.jpg

Vinyl cabinet

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wedge-bedframe.jpg

Wedge bedframe

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wood-and-brass-table-1.jpg

Wood and brass table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Yatta-bed.jpg

Yatta bed

Vật liệu cao cấp

Vật Liệu Tinh Tế 4

 Th6 11, 2021  Tidi Arc  0 Comment

Nói đến đồ gỗ chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến sự bền vững và ổn định, điều đó đúng nhưng thực tế bạn không cần phải sử dụng đồ gỗ vĩnh viễn. Nếu chỉ muốn mang một chút ấm cúng của tự nhiên vào không gian sống của mình bạn có thể sử dụng những đồ phụ kiện bằng gỗ như khung tranh, khung gương, móc treo quần áo…Những phụ kiện này hoàn toàn có thể thay thế khi bạn muốn làm mới căn nhà của mình.

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_820,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/30-armchair-1-820x1024.jpg

30 armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Abbraccio-armchair-1024x1024.jpg

Abbraccio armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_897,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Allay-chair-897x1024.jpg

Allay chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/AOB-bench-1-819x1024.jpg

AOB bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_888,h_888/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Araluen-table.jpg

Araluen table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_976,h_1220/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/ARV-chair.jpg

ARV chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Bespoke-media-cabinet-1024x1024.jpg

Bespoke media cabinet

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Betula-chair-1024x1024.jpg

Betula chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Cabinet-of-Trees-1024x1024.jpg

Cabinet of Trees

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Cetonia-chair-1.jpg

Cetonia chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_827,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Circle-dining-chair-827x1024.jpg

Circle dining chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_888,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Claude-coffee-table-888x1024.jpg

Claude coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Console-table-819x1024.jpg

Console table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Coulee-daybed-819x1024.jpg

Coulee daybed

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_943/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Credenza-1-1024x943.jpg

Credenza 1

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_830,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Em-Briks-daybed-830x1024.jpg

Em Briks daybed

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Georg-stool-1024x1024.jpg

Georg stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_820,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Hay-on-Wye-shelving-unit-820x1024.jpg

Hay-on-Wye shelving unit

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Inlay-stool-1024x1024.jpg

Inlay stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Logan-armchair-819x1024.jpg

Logan armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Loop-desk-1024x1024.jpg

Loop desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_831,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Lord-dining-chair-831x1024.jpg

Lord dining chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Lucas-coffee-table-819x1024.jpg

Lucas coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Lys-armchair-819x1024.jpg

Lys armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Mezcal-table-1024x1024.jpg

Mezcal table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Mondrian-chair-819x1024.jpg

Mondrian chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_937/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Moostang-rocking-chair-2.jpg

Moostang rocking chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/MR01-chair-1024x1024.jpg

MR01 chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_966,h_966/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Ness-bench.jpg

Ness bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_820,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Olivio-bar-cart-820x1024.jpg

Olívio bar cart

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Prinsessan-stool-1-819x1024.jpg

Prinsessan stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Rockcliffe-desk-1024x1024.jpg

Rockcliffe desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Shelving-system-2.jpg

Shelving system

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Sidney-table-819x1024.jpg

Sidney table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Sydney-lounge-chair-819x1024.jpg

Sydney lounge chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Tamga-stool-819x1024.jpg

Tamga stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Tasmanian-oak-dining-table-1024x1024.jpg

Tasmanian oak dining table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/The-Castle-joint-819x1024.jpg

The Castle joint

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/The-Stitched-sideboard-1024x1024.jpg

The Stitched sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Touch-chest-of-drawers-1-1024x1024.jpg

Touch chest of drawers

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_820,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Umami-High2-sideboard-820x1024.jpg

Umami High2 sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_827,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Urban-dining-armchair-%E2%81%A0-1-827x1024.jpg

Urban dining armchair ⁠

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/V-lounge-chair-819x1024.jpg

V lounge chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Vanity-Unit-1024x1024.jpg

Vanity Unit

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_821,h_821/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Vela-chair.jpg

Vela chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Walnut-coffee-table-819x1024.jpg

Walnut coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wood-and-brass-table-819x1024.jpg

Wood and brass table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wood-and-steel-coffee-table-1024x1024.jpg

Wood and steel coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1011,h_1011/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-shelving.jpg

Wooden shelving

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_820,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-table-820x1024.jpg

Wooden table

Vật liệu cao cấp

Vật Liệu Tinh Tế 3

 Th6 11, 2021  Tidi Arc  0 Comment

Nếu bạn là người hoài cổ và tôn thờ những giá trị truyền thống thì gỗ chính là chất liệu sẽ giúp cho căn nhà của bạn tìm thấy nét cổ điển sang trọng và lịch lãm mà ban luôn mong muốn.Nhưng nhược điểm của việc sử dụng nhiều đồ gỗ trong trang trí nội thất đó là sẽ làm cho phòng bị tối vì thế bạn nên chú ý bố trí thêm những chiếc gương và đồ đạc, phụ kiện bổ sung ánh sáng cho căn phòng.

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_820,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/30-armchair-820x1024.jpg

30 armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Altar-table.jpg

Altar table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/AOB-bench.jpg

AOB bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Bar-cabinet-1024x1024.jpg

Bar cabinet

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Birds-Mouth-bench-1024x1024.jpg

Bird’s Mouth bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_909,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Bowl-table-909x1024.jpg

Bowl table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Butterfly-chair.jpg

Butterfly chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_680,h_680/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Butterfly-sofa.jpg

Butterfly sofa

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Cenzo-bed.jpg

Cenzo bed

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Cetonia-chair-819x1024.jpg

Cetonia chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_883,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Chair-02-883x1024.jpg

Chair 02

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Coa-bench-819x1024.jpg

Coa bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Cube-Liquide-side-table-1024x1024.jpg

Cube Liquide side table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Encastres-bench-819x1024.jpg

Encastres bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Genea-chair-1024x1024.jpg

Genea chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Jeanine-bench.jpg

Jeanine bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_900,h_900/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Leopoldo-bench.jpg

Leopoldo bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_671,h_671/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Lifting-chair.jpg

Lifting chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Maya-2-sideboard-819x1024.jpg

Maya 2 sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/MF-table-and-Thea-chair-819x1024.jpg

MF table and Thea chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Nantai-bench-1024x1024.jpg

Nantai bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Noviembre-bookshelf-819x1024.jpg

Noviembre bookshelf

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_871/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Ostuni-table-1024x871.jpg

Ostuni table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_820,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Outpost-table-820x1024.jpg

Outpost table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Panda-coffee-table-819x1024.jpg

Panda coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_730,h_730/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Pantin-coffee-table.jpg

Pantin coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Pegg-stool.jpg

Pegg stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Peggy-desk-1024x1024.jpg

Peggy desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Pinwheel-table.jpg

Pinwheel table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_881,h_881/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Portuguesa-stool.jpg

Portuguesa stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Prinsessan-stool-819x1024.jpg

Prinsessan stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Rey-table.jpg

Rey table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_830,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Sarah-dresser-830x1024.jpg

Sarah dresser

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Scarpa-sideboard-1024x1024.jpg

Scarpa sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_855,h_855/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Shelving-system-1.jpg

Shelving system

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_821,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Tasmanian-blackwood-sofa-821x1024.jpg

Tasmanian blackwood sofa

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Touch-chest-of-drawers-1024x1024.jpg

Touch chest of drawers

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Tray-Table-819x1024.jpg

Tray Table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Underline-stool-1024x1024.jpg

Underline stool

Urban dining armchair ⁠

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Walnut-record-stand.jpg

Walnut record stand

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-chair-1.jpg

Wooden chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-desk-1024x1024.jpg

Wooden desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_819,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Writing-desk-819x1024.jpg

Writing desk

Vật liệu cao cấp

Vật Liệu Tinh Tế 2

 Th6 7, 2021  Tidi Arc  0 Comment

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_810,h_1012/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Dressing-table-1.jpg

Vật liệu trang trí nội thất cao cấp là một trong những nguyên liệu khá quan trọng góp phần tạo nên không gian nội thất đẹp cho nhà ở, nhà hàng, khách sạn…..

Vậy lựa chọn vật liệu nội thất cao cấp như thế nào để biến không gian nội thất nhà ở trở nên hoàn hảo và tràn đầy sức sống?

Hãy cùng tạp chí TidiArc tìm hiểu những vật liệu trang trí nội thất cao cấp trong thiết kế nội thất hiện nay nhé!

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1173/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Abric-sofa-1.jpg

Abric sofa

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_640,h_800/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Accompany-chair-1.jpg

Accompany chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Afrodite-desk-1.jpg

Afrodite desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/AL13-chair-1.jpg

AL13 chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Ant-nesting-tables-1.jpg

Ant nesting tables

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_739,h_716/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Arc-bench-1.jpg

Arc bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Bamford-chair-1.jpg

Bamford chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Barber-armchair-1.jpg

Barber armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_794,h_793/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Border-coffee-table-1.jpg

Border coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Circus-chair-1.jpg

Circus chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_937/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Compact-table-1.jpg

Compact table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Corner-bench-1.jpg

Corner bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Drawer-Shelf-1.jpg

Drawer Shelf

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_810,h_1012/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Dressing-table-1.jpg

Dressing table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Fina-chair-1.jpg

Fina chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Han-vessel-1.jpg

Han vessel

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/High-table-1.jpg

High table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Ita-table-1.jpg

Ita table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Jerome-sofa-1.jpg

Jerome sofa

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_718,h_897/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Kenya-side-table-1.jpg

Kenya side table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_828,h_1035/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Leiter-office-display-1.jpg

Leiter office display

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Logan-chair-1.jpg

Logan chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Marina-bench-1.jpg

Marina bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Mars-coffee-table-1-1024x1024.jpg

Mars coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Meander-bench-1.jpg

Meander bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Melange-stool-1.jpg

Melange stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_805,h_805/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Mollusc-table-1.jpg

Mollusc table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Moostang-rocking-chair-1.jpg

Moostang rocking chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/MYX-shelf-1.jpg

MYX shelf

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_864,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Onda-sideboard-1.jpg

Onda sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Pipe-sofa-1.jpg

Pipe sofa

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_937/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Pod-coffee-table-1.jpg

Pod coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Precious-bench-1.jpg

Precious bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Ryoko-dining-chair-1.jpg

Ryokō dining chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Saavedra-freestanding-unit-2.jpg

Saavedra freestanding unit

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_901,h_901/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Sakyu-bench-1.jpg

Sakyu bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Shoe-rack-2.jpg

Shoe rack

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Shou-Sugi-Ban-bench-1.jpg

Shou-Sugi-Ban bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Storage-console-1.jpg

Storage console

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Strata-storage-1.jpg

Strata storage

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1346/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Tambour-desk-1.jpg

Tambour desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_683,h_854/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Tha-canvas-chair-1.jpg

Tha canvas chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1000,h_1200/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/The-Astucieux-table-1.jpg

Thé Astucieux table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Trapezio-bench-rack-1.jpg

Trapézio bench – rack

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_816,h_1020/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wave-lamp.jpg

Wave lamp

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1053,h_1053/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wave-table.jpg

Wave table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-console.jpg

Wooden console

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-sideboard-2.jpg

Wooden sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-sideboard-1024x1024.jpg

Wooden sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-stool.jpg

Wooden stool

Vật liệu cao cấp

Vật Liệu Tinh Tế 1

 Th6 7, 2021  Tidi Arc  0 Comment

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_640,h_800/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/vat-lieu-cao-cap-tidi-1.jpg

Trong thiết kế thi công nội thất chung cư, nhà ở, biệt thự, khách sạn, nhà hàng…..thì vật liệu nội thất luôn đóng vai trò chủ đạo để biến không gian căn nhà trở nên hoàn hảo và tiện nghi hơn.

Mỗi một loại vật liệu nội thất cao cấp khác nhau đều có những vai trò và công năng sử dụng khác nhau.

Chính vì thế, để lựa chọn được vật liệu trang trí nội thất cao cấp thì các nhà thiết kế phải luôn tìm hiểu xu hướng vật liệu nội thất trên thị trường có gì mới không?

Từ đó họ sẽ ứng dụng và tái tạo không gian nội thất nhà đẹp thêm hoàn mỹ và đẳng cấp hơn nhờ những vật liệu nội thất mới này.

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1216/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/005-coffee-table.jpg

005 coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Abisko-hall-table.jpg

Abisko hall table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/American-oak-chair.jpg

American oak chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Artie-bench.jpg

Artie bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_926/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Arv-armchair.jpg

Arv armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/August-stool.jpg

August stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1237/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Base-Bench.jpg

Base Bench

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Bedside-tables.jpg

Bedside tables

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_810/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Bowater-drawer.jpg

Bowater drawer

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Bruta-lounge.jpg

Bruta lounge

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/C-desk.jpg

C desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_650,h_650/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Caraiva-side-table.jpg

Caraíva side table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Carioca-bar-cart-1024x1024.jpg

Carioca bar cart

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_677,h_846/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Carved-coffee-table.jpg

Carved coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Carved-wardrobe.jpg

Carved wardrobe

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Ches-of-drawers.jpg

Ches of drawers

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Fallacy-coffee-table.jpg

Fallacy coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Flame-table.jpg

Flame table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_614,h_768/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Fly-armchair.jpg

Fly armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1078,h_1078/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Gordotinho-stool.jpg

Gordotinho stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Hand-carved-stool.jpg

Hand carved stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Home-bed.jpg

Home bed

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_927/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Joy-stool.jpg

Joy stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1000,h_1000/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Knot-stool.jpg

Knot stool

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Kun-coffee-table.jpg

Kun coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_901/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Malta-chair.jpg

Malta chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Mancebo-bench-and-shoe-rack.jpg

Mancebo bench and shoe rack

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/MC-shelf.jpg

MC shelf

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Metro-chair.jpg

Metro chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/NomNom-coffee-table.jpg

NomNom coffee table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Norma-armchair.jpg

Norma armchair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Ostuni-sideboard.jpg

Ostuni sideboard

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1349/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/PHAKA-lounge.jpg

PHAKA lounge

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_930/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Quarter-sawn-White-oak-and-steel-desk.jpg

Quarter-sawn White oak and steel desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Rattan-liquor-cabinet.jpg

Rattan liquor cabinet

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Ripple-Bench-Seat-and-Ripple-Coffee-Table.jpg

Ripple Bench Seat and Ripple Coffee Table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Saavedra-freestanding-unit.jpg

Saavedra freestanding unit

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Shelving-system.jpg

Shelving system

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_938/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Shoe-rack.jpg

Shoe rack

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_756,h_756/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Table-legs.jpg

Table legs

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1349/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Thanatos-lounge-chair.jpg

Thanatos lounge chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1024,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/The-Ash-desk-1024x1024.jpg

The Ash desk

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_842,h_1024/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Three-seater-dining-table-842x1024.jpg

Three-seater dining table

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Tuilli-chair.jpg

Tuilli chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/TW-Esto-tablr.jpg

TW Esto tablr

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_881/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Vaughan-lounge-chair.jpg

Vaughan lounge chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Walnut-and-Brass-Media-Cabinet.jpg

Walnut and Brass Media Cabinet

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1350/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-bookshelf.jpg

Wooden bookshelf

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_750,h_750/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-chair.jpg

Wooden chair

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_1080,h_1080/https:/tidiarc.vn/wp-content/uploads/2021/06/Wooden-coffee-table.jpg

Wooden coffee table

Search


Thông tin liên hệ thiết kế thi công nội thất nhà đẹp của TidiArc

Văn Phòng Thiết Kế:

Tidi Arc : Số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Point Solution – Interior Designer 221D Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Tp HCM

Xưởng Sản Xuất:

Cơ sở 1: Phúc Thọ, Hoài Đức, Hà Nội

Cơ sở 2: Đồng Quan – Quốc Oai – Hà Nội

Website : tidiarc.vn

Email: tidiarc@gmail.com – Hotline: 0375128686

admin

Website: https://tidiarc.vn

Chúng tôi - TIDIARC, không ngừng nỗ lực kiến tạo không gian sống mang đậm nét riêng để trở thành niềm tự hào của Qúy Khách Hàng. Vật liệu cao cấp kết hợp tinh tế giữa phong cách kiến trúc đương đại và thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *